Du har inga produkter i varukorgen.

Välkommen till HYR!

För att kunna hyra produkter hos oss måste du först välja en utlämningsbutik.

Välj din depå!

HYR’s försäkringsvilkor

Vår egen hyresförsäkring – Ett extra skydd för dig som hyr av oss!

För oss på HYR är det viktigt att du som hyr känner att vi finns för dig oavsett vad som händer. Därför inkluderar vi alltid vår hyresförsäkring när du hyr av oss. Våra maskiner är dyra och oftast saknas ett fullgott skydd i din egen hemförsäkring eller företagsförsäkring.

Säkerhetsföreskrifter

Du som tecknar vår hyresförsäkring ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt vad som meddelas av tillverkare eller leverantör i syfte att förhindra eller att begränsa skada. Om skada inträffar och du försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning eller myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast om skadan kan anses ha inträffat även om föreskriften har följts. Om det finns särskilda skäl kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts.

Kostnad

Hyresförsäkringen utgör 8% av angivet dygnspris. Vid genomförd bokning godkänner du automatiskt våra hyresvillkor och blir därmed ansvarig att erlägga 5000 SEK i självrisk vid skada eller förlust. Självrisken gäller samtliga hyresobjekt tillgängliga på vår webb och under förutsättning att du följer våra anvisningar. Om våra anvisningar inte följts kan du vid skada bli ersättningsskyldig upp till det aktuella hyresobjektets fulla värde.

Begränsning

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid stöld gäller att tidpunkten för brottet kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt till förhållanden i övrigt. Detta ska framgå av polisrapporten. Försäkringen gäller inte för klotter eller för skador som inträffar under transport i andra fall än då du själv utför transporten med eget fordon. Vidare gäller försäkringen inte för stöld ur bil om stölden sker när bilen används för privat bruk. Försäkringen gäller ej vid andrahandsupplåtelse. Vid större etableringar eller vid hyra av specialutrustning görs en individuell försäkringsprövning.

Om skada eller förlust inträffat

  1. Ring HYR på tel. 020-497 497, uppge ditt bokningsnummer samt vad som inträffat.
  2. Fyll i dokumentet ”Skada eller förlust” som skickas till dig efter kontakt med HYR.
  3. Om stöld inträffat ska du göra en polisanmälan och sända en kopia till oss.
    Tills polisanmälan inkommit till HYR, debiteras fortsatt avtalad hyra.